You are here

Laser cutting of tubes

Vid rörlaserskärning nyttjas laserljus som består av parallella ljusknippen med samma våglängd vilket gör att dess stråle, i jämförelse med ljuset från tex en ficklampa, går att fokusera till en extremt liten punkt med så pass hög energitäthet att material kan smältas och förångas för att skapa ett snitt. Rörlaserskärning är numera en vedertagen metod för bearbetning av rör och profiler då konventionell bearbetning av dessa format är mycket tidskrävande. Här kan man ersätta kapning, borrrning, stasning etc. i ett enda moment.

Jumbo tube laser cutting 3D

Process 3D piece cutting by burning material by means of high intensity light generated in a laser generator and where the cutting head is controlled by a 5 axes robot or portal system and the feed and rotation of the workpiece.

Tube laser cutting 2D

Process 2D cutting of pipes and profiles by combustion of the material by means of high intensity light

Tube laser cutting 3D

Process 3D cutting of pipes and profiles by combustion of the material by means of high intensity light generated in a laser generator.