You are here

Laser cutting

Laserskärning nyttjar ett ljus som består av parallella ljusknippen med samma våglängd vilket gör att dess stråle, i jämförelse med ljuset från tex en ficklampa, går att fokusera till en extremt liten punkt med så pass hög energitäthet att material kan smältas och förångas för att skapa ett snitt.

Skapa en förfrågan och få in offerter från leverantörer (i samarbete med Qimtek)

Jumbo tube laser cutting 3D

Process 3D piece cutting by burning material by means of high intensity light generated in a laser generator and where the cutting head is controlled by a 5 axes robot or portal system and the feed and rotation of the workpiece.

Laser cutting 2D

Process 2D Laser cutting burns and creates cuts in sheet surfaces using high-intensity light

Laser cutting 3D

Process 3D Laser Cutting burns and creates cuts in curved surfaces of sheet metal using high-intensity light

Punch laser

Process Combination machine that can perform both multi-operation stamping and laser cutting of sheet metal.

Tube laser cutting 2D

Process 2D cutting of pipes and profiles by combustion of the material by means of high intensity light

Tube laser cutting 3D

Process 3D cutting of pipes and profiles by combustion of the material by means of high intensity light generated in a laser generator.