Du är här

Metal binder jetting

Additiv tillverkning där metallpulver binds ihop lager för lager och slutligen sintras att skapa en 3D-detalj

Beskrivning
Illustration av Metal binder jetting

Hur fungerar metoden

Metal binder jetting är en tvåstegsprocess där den först byggs upp för att därefter genomgå sintring

Ett metallpulver [1] sprid ut i ett tunt och jämnt lager över byggplattformen [2] med hjälp av en vals [3] eller en deponeringskassett. Ett skrivarhuvud applicerar därefter bindemedel till detaljens tvärsnitt för att binda pulvret. Plattformen sänks därefter och ett nytt lager metallpulver läggs på och binds samman. Processen upprepas tills den slutliga detaljen bundits samman till ett poröst objekt.

Detaljen avlägsnas från överskottspulvret och sintras för att uppnå god hållfasthet.

Icke nyttjat pulver kan återanvändas.

3D sand printing är en liknande metod som vanligtvis används för att skapa komplexa gjutformar av sand eller keramiskt material.

Hållfasthet
Förmågan att hos ett material ta upp statiska och dynamiska laster utan att skadas
Läs mer
Sintring
Sintring är en sammanfogningsmetod som, i motsats till smältning, inte smälter materialet fullständigt utan hettar upp det till en punkt där materialets molekyler kan slås ihop. Det färdiga resultatet är mer poröst än vid fullständig smältning.
Produktexempel
AM-test: Metal binder jetting
Metal Binder Jetting
Metal Binder Jetting
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Inget behov av stödstruktur
Printar i rumstemperatur
Printar utan skyddsgas
Överskottspulver återanvänds
Detaljer kan nestas och stackas på varandra
Generell teknisk data
Bara för inloggade användare. Bli medlem eller logga in.