Du är här

Mätur för djupmätning

Mätverktyg för uppmätning av avvikelse för ett specifikt djup

Beskrivning
Illustration av Mätur för djupmätning

Hur fungerar metoden

Vanligtvis monteras en T-fot på ett mätur av standardformat.

Genom att ställa in nollpunkten på eftersträvat djup för tex ett hål kan man på så sätt nyttja verktyget för löpande kontrollmätning av håldjup.

Mätverktyget visar på sätt den positiva eller negativa avvikelsen från förinställd mätpunkt. Både de digitala och analoga varianterna har vanligtvis möjligheten att ställa in markörer eller larm som visar när maximal avvikelse överskrids.

Mätur
Mätverktyg för relativ mätning
Läs mer