Du är här

Laserpåsvetsning

Laserpåsvetsning är en så kallad påsvetsningsmetod där en yta byggs upp genom att metallpulver eller metalltråd smälts i fokuspunkten av en laserstråle.

Beskrivning
Illustration av Laserpåsvetsning

Hur fungerar metoden

Laserpåsvetsning nyttjar en laserstråle [1] som fokuseras genom en lins [2] till arbetssytcket. Metallpulver [3], alternativt metalltråd, tillförs och smälts i laserstrålens fokuspunkt där metallpulver och arbetsstycket smälts och bygger på ytan. En inert gas [4] tillförs för att skydda både lasern och smältan från kontaminering under svetsprocessen.

På så sätt kan tex en nött ytan byggas upp för att genom tex fräsning återställa den till ursprunglig form.

Generellt kan påsvetsning kan ske med ett flertal olika svetsmetoder. Laserpåsvetsning kan dock applicera materialet med lägre värmepåverkan och med högre precision.

Inert gas
Gas som inte reagerar med omgivningen
Laserstråle
Laserljus består av parallella ljusknippen med samma våglängd vilket gör att dess stråle, i jämförelse med ljuset från en ficklampa, går att fokusera till en extremt liten punkt.
Läs mer
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Metallurgisk bindning
Hög deponeringstakt
Hög repeterbarhet
Låg påverkan på basmetallen
Nästan obegränsad bygghöjd
Väldigt flexibelt rörelsemönster för verktyget
Kan tillföra material till en redan existerande struktur för reparerande applikationer
Dyr investering