You are here

Laser Cladding

Translation in progress

Beskrivning
Illustration of Laser Cladding

The process

Laserpåsvetsning nyttjar en laserstråle [1] som fokuseras genom en lins [2] till arbetssytcket. Metallpulver [3], alternativt metalltråd, tillförs och smälts i laserstrålens fokuspunkt där metallpulver och arbetsstycket smälts och bygger på ytan. En inert gas [4] tillförs för att skydda både lasern och smältan från kontaminering under svetsprocessen.

På så sätt kan tex en nött ytan byggas upp för att genom tex fräsning återställa den till ursprunglig form.

Generellt kan påsvetsning kan ske med ett flertal olika svetsmetoder. Laserpåsvetsning kan dock applicera materialet med lägre värmepåverkan och med högre precision.

Advantages and disadvantages
In comparison with alternative methods
Metallurgisk bindning
Hög deponeringstakt
Hög repeterbarhet
Låg påverkan på basmetallen
Nästan obegränsad bygghöjd
Väldigt flexibelt rörelsemönster för verktyget
Kan tillföra material till en redan existerande struktur för reparerande applikationer
Dyr investering