Du är här

Laser engineered net shaping, LENS

LENS är en additiv tillverkningsmetod där ett 3D-objekt byggs upp genom att metallpulver eller metalltråd smälts i en laserstråle.

Beskrivning
Illustration av Laser engineered net shaping, LENS

Hur fungerar metoden

LENS nyttjar en laserstråle [1] som fokuseras genom en lins [2] till en punkt med hög energitäthet. Metallpulver [3], alternativt metalltråd, matas in till laserstrålens fokuspunkt där det smälts och stelnar för att bygga upp en 3D-detalj. En inert gas [4] tillförs för att skydda både lasern och smältan från kontaminering under processen.

Metoden kan även användas för att reparera skadade eller slitna ytor och beskrivs då ofta som som Laserpåsvetsning.

Inert gas
Gas som inte reagerar med omgivningen
Laserpåsvetsning
Laserpåsvetsning är en så kallad påsvetsningsmetod där en yta byggs upp genom att metallpulver eller metalltråd smälts i fokuspunkten av en laserstråle.
Läs mer
Laserstråle
Laserljus består av parallella ljusknippen med samma våglängd vilket gör att dess stråle, i jämförelse med ljuset från en ficklampa, går att fokusera till en extremt liten punkt.
Läs mer