Du är här

Gnistning

Gnistning eller så kallad gnistbearbetning är en bearbetningsform där material avverkas genom gnisturladdningar mellan verktyget och arbesstycket.

Gnistfräsning

Tillverkningsmetod Skärande bearbetningsmetod där kontrollerade gnisturladdningar från en elektriskt laddad och roterande elektrod fräser arbetsstyckets yta.

Gnistkapning, EDC

Tillverkningsmetod Skärande bearbetningsmetod där kontrollerade gnisturladdningar från en elektriskt laddad roterande klinga skär genom arbetsstycket.

Gnistslipning, EDG

Tillverkningsmetod Avverkande bearbetningsmetod där kontrollerade gnisturladdningar från ett elektriskt laddat och roterande hjul slipar arbetsstyckets yta.

Hålgnistning

Tillverkningsmetod Hålgnistning sker genom kontrollerade gnisturladdningar med en elektriskt laddad elektrod som skapar ett hål i arbetsstycket.

Sänkgnistning

Tillverkningsmetod Sänkgnistning nyttjar en elektriskt laddad form som skapar en nedsänkning i arbetsstycket genom kontrollerade gnisturladdningar.

Trådgnistning

Tillverkningsmetod Trådgnistning nyttjar en elektriskt laddad metalltråd för att skära en kontur i arbetsstycket genom gnisturladdningar.