Du är här

Erodering

Elektrokemisk borrning

Tillverkningsmetod Elektrokemisk bearbetning där en elektrolyt under tryck pumpas genom verktyget för att snabbt kunna korrodera ett hål.

Elektrokemisk hening

Tillverkningsmetod Elektrokemisk bearbetning där elktrolyt pumpas förbi roterande henstenar.

Elektrokemisk kapning

Tillverkningsmetod Elektrokemisk bearbetning där en elektrolyt mellan en tandlös klinga och arbetsstycket korroderar arbetsstycket vilket resulterar i ett kapsnitt.

Elektrokemisk slipning

Tillverkningsmetod Elektrokemisk bearbetning där en slipskiva med abrasivt medel roterar längs med arbetsstyckets yta som är täckt med en elektrolyt och där både elektrolyten och slipskivan bidrar till slipningen.

Elektrokemisk sänkning

Tillverkningsmetod Elektrokemisk bearbetning där en elektrolyt under tryck pumpas genom verktyget snabbt kunna korrodera arbetsstyckets yta till en inverterad bild av verktyget.

Fotostansning

Tillverkningsmetod Fotostansning utförs genom att arbetsstycket beläggs med en mall skapad av fotokänslig film som selektivt skyddar ytan mot den kemiska etsningen.

Gnistfräsning

Tillverkningsmetod Skärande bearbetningsmetod där kontrollerade gnisturladdningar från en elektriskt laddad och roterande elektrod fräser arbetsstyckets yta.

Gnistkapning, EDC

Tillverkningsmetod Skärande bearbetningsmetod där kontrollerade gnisturladdningar från en elektriskt laddad roterande klinga skär genom arbetsstycket.

Gnistslipning, EDG

Tillverkningsmetod Avverkande bearbetningsmetod där kontrollerade gnisturladdningar från ett elektriskt laddat och roterande hjul slipar arbetsstyckets yta.