Du är här

Hålgnistning

Hålgnistning sker genom kontrollerade gnisturladdningar med en elektriskt laddad elektrod som skapar ett hål i arbetsstycket.

Beskrivning
Illustration av Hålgnistning

Hur fungerar metoden

Hålgnistning utförs med ett verktyget bestående av en smal lans [1]. Anslutning via strömkälla gör att lansen agerar katod och arbetsstycket anod. Då elektroden, det vill säga lansen, förs nära arbetsstycket uppstår en gnisturladdning, vilka medför att arbetsstycket smälts och förångas. 

Urladdningen är understödd av ett dielektrikum [2], som spolas genom håligheter i lansen, vilket hjälper till att kyla processen och föra bort avverkat material under tiden lansen sänks genom arbetsstycket. Gnistgapet [3] gör att den producerade håldiametern blir något större än lansens diameter [4].

Gnisturladdning
Förlopp som sker mellan anod och katod vid gnistbearbetning understödd av ett dielektrium.
Läs mer
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Kan skapa mikroskopiska mynningar för tex smörjning och bränslesystem
Kan borra små hål i extremt hårda material
Snabb process
Kan borra hål vinklade mot ytan
Elektrod förslits
Liten hastighet för stora hål
Ej genomgående hål är svåra att kontrollera