Du är här

Sänkgnistning

Sänkgnistning nyttjar en elektriskt laddad form som skapar en nedsänkning i arbetsstycket genom kontrollerade gnisturladdningar.

Beskrivning
Illustration av Sänkgnistning

Hur fungerar metoden

Sänkgnistning nyttjar ett verktyg kallat sänkform [1] som är en invertering av eftersträvad form på objektet.

Anslutning via strömkälla gör att sänkformen agerar katod och arbetsstycket anod. Då sänkformen förs nära arbetsstycket uppstår tillfälliga gnisturladdningar, vilka medför att arbetsstycket smälts och förångas. Urladdningen är understödd av ett dielektrikum [2], vilket hjälper till att kyla processen och föra bort avverkat material under tiden sänkformen sänks ned till önskat djup. 

Gnistgapet [3] gör att bearbetad yta ligger något utanför verktygets ytterkontur.
Gnisturladdning
Förlopp som sker mellan anod och katod vid gnistbearbetning understödd av ett dielektrium.
Läs mer
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Mycket hårda material kan bearbetas
Lite eller ingen polerande efterbearbetning
Kan bearbeta tunna komplicerade produkter utan att orsaka skada
Snäva toleranser
Bra ytfinhet