Du är här

Vattenblästring

Blästrande bearbetning där enbart vatten under ett högt tryck används för att blästra och ytbehandla ett arbetsstycke.

Beskrivning
Illustration av Vattenblästring

Hur fungerar metoden

Vatten under ett tryck [1], vanligtvis mellan 700-1700bar, tillförs munstycket och skjuts ut i form av en koncentrerad vattenstråle mot arbetsstycket. När kontaktytan träffas kommer vattnet att skrapa ytan, vilket leder till att eventuella kontamineringar eller ytlager blästras bort på grund av den höga kinetiska energin.

Denna metod används endast för enklare ytrengöring. I de fall hårdare ytbeläggning skall avlägsnas krävs vanligtvis en blästringsmetod där ett abrasivt medel tillsätts.

Samma processupplägg brukas även för rengöring med vatten under lägre tryck än 700bar samt högre tryck än 1700bar och går då vanligtvis under namnen lågtryckstvätt eller ultrahögtrycksvattenblästring.

Abrasivt medel
Det vanligaste använda abrasiva medlet kommer från mineralgruppen Garnet och passar ändamålet pga dess hårdhet och höga densitet. Vanligtvis finns två olika typer av Garnet, bruten Garnet och Garnet från flodbäddar. Den brutna har vassare struktur och således bättre skärande egenskaper. Den som samlas från flodbäddar är inte lika vass men däremot lite billigare.
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Minimal förberedning
Inget behov av abrasivmedel
Inget behov av kemikalier
Opererbar i alla arbetsförhållanden
Ej en miljöfara
Behöver mycket vatten
Ej lämplig för hårda beläggningar