Du är här

Svartförkromning

Ytbeläggande bearbetning där arbetsstycket via en anod-katod reaktion ytbeläggs med ett tunt dekorativt lager av hexavalent krom med en svart ton.

Beskrivning
Illustration av Svartförkromning

Hur fungerar metoden

Innan bearbetningen kan påbörja bör arbetsstycket ha förbehandlats för att få en ren yta, vilket vanligtvis sker via elektrolytisk rengöring följt av betning och sköljning.

Arbetsstycket som agerar som en katod och det ytbeläggande medlet som agerar som anod kopplas till en strömkälla och sänks ned i en lösning.

Lösningen som används i denna metod är en blandning av kromsyra och en katalysator som är beroende av substratet som ska ytbeläggas. Genom att ha en svavelfri lösning som hålls kring 30°C skapas den karakteriskiska grå-svarta crombeläggningen.

En anod-katod reaktion sker som driver kromjonerna till arbetsstycket och skapar ett lager av hexavalent krom på arbetsstyckets yta som bland annat öka dess slitbeständighet och korrosionsskydd.