Du är här

Microvattenskärning 3D av plant material

3D Microvattenskärning av plant material skapar ett skärsnitt vinkelrätt eller vinklat mot ytan genom nötning från en lutningsbar högtrycks-vattenstråle uppblandad med abrasivt medel.

Beskrivning
Illustration av Microvattenskärning 3D av plant material

Hur fungerar metoden

3D Microvattenskärning av plant material nyttjar samma grundteknik som för vanligt Abrasiv vattenskärning men är utvecklad för att uppnå betydligt snävare toleranser.

Vatten under högt tryck [1] på upp till 4000 bar fokuseras genom ett munstycke [2]. Abrasivt medel [3] tillförs därefter genom det vakuum som bildas i blandningskammaren [4]. Högtrycksvattenstrålen upplandat med det abrasiva medlet skär sedan genom arbetsstycket.

Skärhuvudet positioneras vanligtivs med hjälp av ett portalsystem i kombination med ytterligare axlar för att åstadkomma vinkling och rotation. Systemen som är avsedda för 3D-skärning av plana plåtar går till viss del även att nyttja för skärning av välvda ytor men har inte samma vinklingsmöjligheter och arbetsområde som för fullvärdig 3D-skärning.

Vatten uppblandat med restmaterial samlas upp och filtreras för att till viss del kunna åtranvända det abrasiva medlet.

Abrasivt medel
Det vanligaste använda abrasiva medlet kommer från mineralgruppen Garnet och passar ändamålet pga dess hårdhet och höga densitet. Vanligtvis finns två olika typer av Garnet, bruten Garnet och Garnet från flodbäddar. Den brutna har vassare struktur och således bättre skärande egenskaper. Den som samlas från flodbäddar är inte lika vass men däremot lite billigare.
Portalstyrning
Portalstyrning är en styrning ofta använd för positionering av ett verktyg inom det kartesiskt koordinatsystem (X,Y,Z)
Läs mer
Vakuum
Förklaring på G
Produktexempel
Turbinblad
Kugghjul
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Enkel uppspänning pga låga skärkrafter
Kan skära i de flesta material
Ingen/låg värmeutveckling
Passande för att skära spröda och/eller hårda material
Avverkat materail samlas effektivt upp i vattenbassängen
Liten snittspalt ger högt materialutnyttjande
Genererar ej spänningar
Bildar inga mikrosprickor i snittytan
Kan kompensera för den koniska formen på vattenstrålen
Kan skära med vinkling mot ytan
Snitt är avsmalnande med djup
Generell teknisk data
Bara för inloggade användare. Bli medlem eller logga in.