Du är här

Järnfosfatering

Ytbeläggande förzinkande bearbetning där arbetsstycket via konverteringsbeläggning reagerar med den tillsatta lösningen och så att ett lager av järn skapas på arbetsstyckets yta.

Beskrivning
Illustration av Järnfosfatering

Hur fungerar metoden

Innan bearbetningen kan påbörja bör arbetsstycket ha rengjorts med en alkalisk lösning för att få bort smuts och oljor hos dess yta. Arbetsstyckets yta bör dessutom ha aktiverats.

Detaljen som skall behandlas sänks ned i ett uppvärmt bad av fosforsyra som genom koverteringsbeläggning skapar en yta som ökar korrossionsmotståndet samt en ytstruktur som är fördelaktiv vid lackning. Slagtåligheten ökas också med denna process.