Du är här

Selective Laser Sintering, SLS

Selective Laser Sintering, SLS, bygger 3D-objekt lager för lager genom att låta en laserstråle sintra samman pulver enligt detaljens tvärsnitt.

Beskrivning
Illustration av Selective Laser Sintering, SLS

Hur fungerar metoden

Selective Laser Sintering, SLS, utförs genom att ett pulvermaterial [1] upphettas till strax under sin smältpunkt och sprids ut i ett jämnt lager över byggplattformen [2] med hjälp av en vals [3]. En pulserande laser [4] ritar upp ett tvärsnitt av en CAD-modell i pulvermaterialet, vilket gör att pulverpartiklarna fäster sig mot varandra genom sintring. Byggplattformen sänks sedan ned motsvarande en skikttjocklek, normalt mindre än 0,1 mm.

Processen upprepas tills modellen är färdig. Icke sintrat pulvermaterial kan återanvändas och till skillnad från många andra additiva tillverkningsmetoder krävs mycket lite efterarbete såsom exempelvis slipning.

Vid sintring av metallpulver benämns metoden vanligtvis Direct Laser Metal Sintering, DMLS

Direct Laser Metal Sintering, DMLS
Additiv tillverkningsmetod som använder lasersintring för skapandet av porösa 3D-objekt i metall.
Läs mer
LASER
Står för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Läs mer
Sintring
Sintring är en sammanfogningsmetod som, i motsats till smältning, inte smälter materialet fullständigt utan hettar upp det till en punkt där materialets molekyler kan slås ihop. Det färdiga resultatet är mer poröst än vid fullständig smältning.
Produktexempel
AM-test: SLA rensad
SLS
SLS
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Hållfasthet
Värmetålighet
Åldersbeständighet
Fina toleranser
Vanligt förekommande konstruktionsplaster
Kan användas för produktion av detaljer
Ingen stödstruktur krävs
Ofta något sämre formriktighet vid tunna plana ytor
Innehåller porer
Vissa material är svåra att putsa
Sträv yta