Du är här

Gardinlackering

Ytbeläggande bearbetning där detaljen passerar en ridå av färg.

Beskrivning
Illustration av Gardinlackering

Hur fungerar metoden

En övre behållare [1] fylls kontinuerligt med den ytbeläggande vätskan. En lång slits i behållarens botten släpper igenom vätskan i form av en tunn film, gardinen, som samlas upp av det undre tråget [2]. Där pumpas den  tillbaka till den övre behållaren för att på så sätt cirkuleras och återanvändas.
 
Med hjälp av ett tvådelat transportband förs artiklarna genom gardinen och beläggs på så sätt snabbt och effektivt med ett jämt skikt. Metoden passar således utmärkt för produktionslinjer.
 
Detaljernas utformning är dock begränsad till att vara relativt plana för att få en heltäckande och felfri beläggning.
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Belägger effektivt plana ytor med en passage
Passar linjeproduktion
Kan belägga en stor variation av platta detaljer
Ingen ställtid mellan olika detaljer
Kan endast ytbelägga jämna och plana ytor
Belägger ej kanter
Kräver efterföljande torkbuffert vid linjeproduktion