You are here

Water cutting with abrasive agent

Vattenskärning är en metodgrupp som nyttjar vatten uppblandat med abrasivt medel som under högt tryck sprutas som en fin stråle mot arbetsstycket vilket avverkar materialet genom nötning. Genom styrd förflyttning av skärhuvudet skapas på så sätt ett skärsnitt.

Det finns både treaxlig och femaxlig vattenskärning där den senare möjliggör skärning av välvda objekt eller för att skära plana fogberedda detaljer.