You are here

Microvattenskärning

Microvattenskärning är precis som Vattenskärning är en metodgrupp som nyttjar vatten uppblandat med abrasivt medel som under högt tryck sprutas som en fin stråle mot arbetsstycket vilket avverkar materialet genom nötning. Genom styrd förflyttning av skärhuvudet skapas på så sätt ett skärsnitt.
Skillanden mot vanlig vattenskärning är att microvattenskärning kan skära betydligt mindre detaljer och med högre precision.

Det finns både treaxlig och femaxlig micorvattenskärning där den senare möjliggör skärning av välvda objekt eller för att skära plana fogberedda detaljer.