Du är här

Virvelströmstestning, ET

Testmetod för material där en spole strömsätts med växelström för att skapa virvelströmmar, vilka avviker och indirekt upptäcker när det finns en defekt i materialets yta.

Beskrivning
Illustration av Virvelströmstestning, ET

Hur fungerar metoden

En spole, placerad ovanför materialet som ska testas, strömsätts med en växelström vilket skapar ett magnetfält. Detta skapar motsatta växelströmmar, alltså virvelströmmar i materialet. Virvelströmmarna avviker från sina normala strömriktningar om det finns defekter i materialets yta vilket fångas upp av mätutrustning. Typ och storlek på strömmens avvikelser ger indikation på defekters utformning.

För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Känslig för att detektera ytdefekter
Kan detektera genom flera lager
Kan detektera genom ytbeläggningar
Kan automatiseras
Endast lite föreredning krävs
Portabel utrustning
Inget behov av direkt kontakt med objekt
Väldigt känslig för magnetiska permeabilitetsförändringar
Kommer inte detektera defekter parallella med ytan
Ej lämplig för komplexa geometrier
Ej lämplig för stora ytor
Tolkning av signal krävs
Begränsad till ferromagnetiska material