Du är här

Ultraljudtestning UT

Testmetod för material där ultraljudsvågor sänds ut och studsar tillbaka till en mottagare som avläser och upptäcker eventuella inre defekter.

Beskrivning
Illustration av Ultraljudtestning UT

Hur fungerar metoden

Ett kopplingsmedel som oftast består av olja appliceras på materialet [1] för att bättre unna föra över ultraljudsvågorna till materialet. En ultraljudsomvandlare [2], vilken är kopplad till en diagnostisk maskin, agerar både sändare och mottagare. Denna sänder ut ultraljudsvågor som passerar genom materialet och som sedan studsar tillbaka till ultraljudsomvandlaren. Om vågorna studsar tillbaka för tidigt innebär detta att en defekt [3] är närvarande. Det går även att läsa av ultraljudsvågorna genom att placera en separat mottagare på andra sidan om materialet.

 

För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Interna defekter kan detekteras och deras storlekar kan bestämmas
Tjocka provexemplar tar inte längre tid att bearbeta än tunna exemplar
Behöver endast åtkomst till en sida av exemplaret
Volumetriska defekter kan detekteras
Sprickliknande defekter kan detekteras
Ett brett utbud av materialtjocklekar kan examineras
Kräver mycket erfarenhet
Oäkta indikationer och möjlighet att läsa av signaler fel
Sträva ytor kan samverka med testresultaten