Du är här

Thixogjutning

Gjutmetod där ett göt värms upp till semisolitt tillstånd för att sedan pressas in i en förvärmd gjutform.

Beskrivning
Illustration av Thixogjutning

Hur fungerar metoden

Metoden tillhör den semisolida gjutgruppen. Ett göt [1] med icke-dendritisk struktur hettas upp till en temperatur som ligger mellan metallens likvidus och solidus. Upphettningen sker vanligtvis genom induktionsuppvärmning och ger en 30-65% solid metall med låg viskositet som är nödvändigt för att bearbetning ska kunna ske.

Götet placeras sedan i en kammare [2] där en kolv [3] pressar in götet in i en förvärmd gjutform. Svalning sker under bibehållet tryck och när götet delvis svalnat tas trycket bort och den gjutande bearbetningen avlägsnas.

Metall
Metaller är kemiska föreningar där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt vilket ger de typiska dragen för en metall.
Läs mer