Du är här

Släpslipning

Släpslipning polerar ett eller flera arbetsstycken genom att dras dessa genom ett kärl med abrasiva chip.

Beskrivning
Illustration av Släpslipning

Hur fungerar metoden

Släpslipning utförs genom att ett eller flera arbetsstycken monteras på en släparm som sänks ned i ett kärl fyllt med abrasiva chip och vätska. Släparmen roteras och dras sedan i olika rörelsemönster genom chipen för att utjämna och polera dess ytor.

Beroende på arbetsstyckets utformning samt önskat resultat finns en mängd olika storlekar och former på chipen att tillgå.