Metaller

Materialgrupp

Stål

Materialgrupp Stål är en smidbar metalllegering med minst 50% järn som basmetall och högst 2% kol, sällan överstigande 0,6%. Stålets egenskaper styrs av dess mikrostruktur, legeringsämnen och eventuellt formningsmetod.

Konstruktionsstål

Materialgrupp

Kolstål

Materialgrupp

Kolmanganstål

Materialgrupp

Microlegerade

Materialgrupp

Seghärdade

Materialgrupp