Metaller

Materials Group

Stål

Materials Group Stål är en smidbar metalllegering med minst 50% järn som basmetall och högst 2% kol, sällan överstigande 0,6%. Stålets egenskaper styrs av dess mikrostruktur, legeringsämnen och eventuellt formningsmetod.

Konstruktionsstål

Materials Group

Kolstål

Materials Group

Kolmanganstål

Materials Group

Microlegerade

Materials Group

Seghärdade

Materials Group