Du är här

Rullgängning

Plastisk bearbetning där arbetsstycket rullas mellan matriser för forma ett utvändigt gängmönster.

Beskrivning
Illustration av Rullgängning

Hur fungerar metoden

Det cirkulära arbetsstycket placeras mellan en stationär och en rörlig alternativt mellan två cirkulära matriser. Matriserna har räfflor som motsvarande eftersträvade gängor.

Under tryck rullas sedan arbetsstycket mellan de båda matriserna vilket resulterar i att gängmönstret trycks in i arbetstycket utan att spån bildas.

För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Hög hastighet
Sparar material
Snäva toleranser
God repeterbarhet
Släthet
Förbättrar gängornas hållfasthet
Hög kostnad för rullar
Produkter med hålrum ej lämpliga
Material med låg duktilitet ej lämpliga
Begränsningar på gängdjup