Du är här

Penetrationstestning

Penetrationstestning är en inspektionsmetod för att identifiera sprickor i materialets yta genom att använda penetrantmedel och framkallare.

Beskrivning
Illustration av Penetrationstestning

Hur fungerar metoden

Penetrationstestning utförs i följande steg.

A. Materialet som ska testas måste först ytrengöras för att få bort eventuella orenheter.

B. Ett penetrationsmedel sprejas på materialets yta och tillåts penetrera eventuella sprickor, vilket vanligtvis kräver cirka 5-30 minuter.

C. Penetrationsmedlet torkas av med en ren och torr trasa ända till dess att trasan inte längre missfärgas av medlet. Den färg som dragits in i ytsprickorna är ej synliga för blotta ögat i detta läget.

D. En så kallad framkallare appliceras på ytan och denna extraherar penetrationsmedel ur eventuella sprickor. Denna process kräver vanligtvis cirka 10-60 minuter. Efter extraktionen kommer sprickorna att omges av penetrationsmedlet vilket, tack vare färgkontrasten mellan de båda medlen, gör det lätt att upptäcka närvaron av sprickor.

Metoden benämns ibland som PT.

För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Mycket känslig metod, kapabel att hitta extremt små defekter
Kan användas på magnetiska material
Kan användas på icke-magnetiska material
Kan användas på vissa plaster
Kan användas på vissa glasmaterial
Små objekt med komplexa former kan examineras
Strömförsörjning krävs ej
Lätt att förstå
Kräver endast lite erfarenhet
Satsvis undersökning av små artiklar möjig
Stora ytor kan inspekteras snabbt
Kan endast upptäcka ytliga defekter
Tidskrävande metod och kan sällan utföras snabbare än 30 minuter
Metoden kan oftast inte appliceras på målade produkter
Rörig process
Tolkandet av resultaten kan ibland vara svårt
Materialets ytfinhet kan påverka inspektionens känslighet