Om oss

Drivkraft

Vision

Att skapa bättre förutsättningar för realisering av hållbara produkter

Mission

Att kartlägga och tillgängliggöra kunskap och aktörer som underlättar utveckling och tillverkning av produkter som "andas" hållbarhet genom hela dess livscykel

 

Erbjudande

En kunskapsdatabas

Mer än 600 beskrivna tillverkningsmetoder och över 1 000 illustrationer gör oss till världens bredaste uppslagsverk inom produktionsteknik.
Vi tillhandahåller även industri-Quiz som på ett lättsamt sätt ökar intresset och breddar kunskapen inom produktionsteknik. 

Ett leverantörsregister

Beskrivningarna hjälper användarna upptäcka och lära sig om tillverkningsmetoder vilka är kopplade till relevanta företagen i vårt register.

Ett nätverk av innovationsstödjande leverantörer

Genom innovationsspecifik kategorisering och krav inför kontakt skapar vi förutsättningar för leverantörer att involveras i nya produktidéer

Ett stöd för nya produktidéer

Specialanpassade filter hjälper idéägaren identifiera passande innovationsstödjande leverantörer och förbereda sig inför kontakt

 

Affärsmodell

Leverantörsmedlemskap

Betalande leverantörsmedlemmar erhåller en utökad företagsprofil samtidigt som de prioriteras i sökresultaten

Kluster

Betalande klusterägare kan administrera och exponera sina leverantörskluster

Sponsring av Quiz

Betalande Quiz-sponsorer erhåller träffsäker och kostnadseffektiv exponering mot både industri och akademi

 

Bakgrund

Manufacturing Guide grundades av Hans Bergmark 2016 med målet att skapa bättre förutsättningar för att bibelhålla både produktutveckling och tillverkning inom sveriges gränser samt att framställa produkter på ett mer hållbart sätt.

För att göra skillnad på en global nivå så utvecklas numera plattformen för att bli ett stöd och nätverk som hjälper länder att skapa bättre nationella förutsättningar samt att underlätta för samarbeten med närliggande regioner och länder.

 

Hans Bergmark, Grundare/VD

2016 - Nuvarande
Grundare/VD Manufacturing Guide

2010 - 2015
Marknadschef för ledande metalleverantör

2000 - 2010
Grundare/VD legoleverantör inom industrin

1995 - 2000
Civilingenjör inom Maskinteknik, LTU