OM OSS

Kvalitetssäkring genom seniora rådgivare.

Grundarna av tjänsten är Hans och Jessica Bergmark, Civilingenjörer inom Maskinteknik respektive Innovativ produktutveckling.

Vår idé om att stötta dem som jobbar med produktutveckling och produktion börjar nu hitta sin grundform och kommer vidareutvecklas med bredare och djupare innehåll samt smartare funktioner.

Ända sedan ursprungsidéns uppkomst så har seniora rådgivare inom en mängd relevanta områden varit inblandade i planering, utveckling och kvalitetssäkring. Deras kompetens och goda vilja att bidra till utvecklingen har varit och är vital för vår löpande utveckling.

 

Hans Bergmark

Manufacturing Guide
Grundare

- Utveckling & Marknad -

Jessica Bergmark

Manufacturing Guide
Medgrundare

- Design & Marknad -

Anders Eliasson

Kungliga Tekniska Högskolan
Studierektor materialvetenskap

- Rådgivning Metalliska material -

Jan-Eric Ståhl

Lunds Tekniska Högskola
Professor Industriell Produktion

- Rådgivning Metoder & Material -

Jörgen Andersson

Bergsskolan
Rektor

- Rådgivning järnmetaller -

Per Tägtström

Toleap Consulting
Grundare Toleap Consulting

- Rådgivning Järnbaserade metaller -

Jan Kuoppa

Toleap Consulting
Grundare Toleap Consulting

- Rådgivning Produktutveckling -

Gert Nilson

Jernkontoret
Teknisk direktör

- Allmän rådgivning -

Elisabeth Sagström Bäck

Swerea IVF
Avdelningschef, Tillverkning

- Rådgivning Tillverkning -

Patrik Lindström

StartupStockholm
Innovationsrådgivare

- Allmän rådgivning -

Katarina R Claesson

Stockholm Universitet
PhD Immateriella rättigheter

- Rådgivning IP-rätt -

Patrik Hultgren

Bricco AB
Systemutveckling

- Systemarkitektur -

Välkommen till Manufacturing Guide

Här utvecklas en mötesplats för teknik- och kompetensspridning.

ANVÄNDARE
Här hittar du information om tillverkningsmetoder och leverantörer. Material under uppstart.

LEVERANTÖRER
Genom oss når du ut med dina styrkor och möjligheter för att nå långsiktiga affärsrelationer.

Ta mig till sajten

... eller kika på vår introduktionsfilm nedan.