Om oss

Vår drivkraft

Why

Stärka konkurrenskraften för nationell industri och innovation

What

Öka andelen produkter som utvecklas och tillverkas inom landets gränser samt återta redan outsorucade produkter

How

Kartlägga och tillgängliggöra leverantörer och fakta som underlättar utveckling och tillverkning av hållbara produkter

 

Vår tjänst

En kunskapsdatabas

Mer än 600 beskrivna tillverkningsmetoder och över 1 000 illustrationer gör oss till världens bredaste uppslagsverk inom produktionsteknik.
Vi tillhandahåller även industri-Quiz som på ett lättsamt sätt ökar intresset och breddar kunskapen inom produktionsteknik. 

En brygga till 4 500 leverantörer

Beskrivningarna hjälper användarna upptäcka och lära sig om tillverkningsmetoder samt lotsas vidare till över 4 500 företagen i vårt register.

Ett nätverk av innovationsstödjare

Genom innovationsspecifik kategorisering och krav inför kontakt skapar vi förutsättningar för leverantörer att involveras i nya produktidéer

Ett stöd för nya produktidéer

Specialanpassade filter hjälper idéägaren identifiera passande innovationsstödjande leverantörer och förbereda sig inför kontakt

 

Vår affärsmodell

Leverantörsmedlemskap

Betalande leverantörsmedlemmar erhåller en utökad företagsprofil samtidigt som de prioriteras i sökresultaten

Kluster

Betalande klusterägare kan administrera och exponera sina leverantörskluster

Sponsring av Quiz

Betalande Quiz-sponsorer erhåller träffsäker och kostnadseffektiv exponering mot både industri och akademi

 

Bakgrund

Manufacturing Guide grundades av Hans Bergmark 2016 med målet att skapa bättre förutsättningar för att bibelhålla/återta produktutveckling och tillverkning inom sveriges gränser samt att framställa produkter på ett mer hållbart sätt.

För att göra skillnad på en global nivå så utvecklas numera plattformen för att bli ett stöd och nätverk som hjälper länder att skapa bättre nationella förutsättningar samt att underlätta för samarbeten med närliggande regioner och länder.

 

Hans Bergmark, Grundare/VD

2016 - Nuvarande
Grundare/VD Manufacturing Guide

2010 - 2015
Marknadschef för ledande metalleverantör

2000 - 2010
Grundare/VD legoleverantör inom industrin

1995 - 2000
Civilingenjör inom Maskinteknik, LTU