Du är här

Multi Jet Fusion, MJF

Additiv tillverkning där ett pulver binds ihop och smälts lager för lager och för att bygga upp en detalj

Beskrivning
Illustration av Multi Jet Fusion, MJF

Hur fungerar metoden

Detaljen byggs på en plattform [1] som stegvis sänks allt eftersom processen pågår.
Likt SLS-tekniken så förses processen med pulver som lyfts upp [2] och sprids ut över arbetsplattformen. I detta fall sker det med hjälp av en vals [3] som skapar ett pulverskikt med en tjocklek på 0,08 mm. Pulverbädden värms upp till strax under smältpunkten.

Vid nästa steg i processen appliceras två olika vätskor (agenter) genom ett skrivarhuvud [4] som täcker hela bredden på arbetsytan. Detta gör att det endast behövs en passage för att deponera agenterna med en upplösning på 1200dpi. Fullbredden gör att produktionstiden ej påverkas av antal detaljer eller arean på tvärsnitten.
Den ena agenten är en ”Fusing agent” som appliceras på detaljens tvärsnitt där materialet ska smälta samman och den andra en ”Detailing agent” som appliceras strax utanför konturen för att understödja kylning.

Därefter tillförs energi i form av värme genererad av värmelampor [5] som får pulvret att smälta där ”Fusing agent” har applicerats.
Processen upprepas tills detaljens fulla höjd är byggd och avsvalnar därefter till rumstemperatur. Slutligen sugs överskottsmaterialet runt detaljerna upp med möjlighet att återvinna upp till 100 procent. Normal efterbearbetning består av blästring med glaskulor för att avlägsna pulverrester.

Denna teknik är en av de snabbaste additiva tillverkningsmetoderna för produktion.
 

Produktexempel
AM-test: MJF
Multi Jet Fusion 2
Multi Jet Fusion 1
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Mer än 50% lägre produktionskostnad än SLS
Minst lika bra hållfasthet, ytfinish och styrka som SLS
Egenskaperna är oberoende X/Y/Z-led
Mycket lågt materialspill
Homogena produkter med låg porisitet
Kan vara mer kostnadseffektiv än formsprutning (< ca 100 000st detaljer/år)
Begränsat antal färger (än så länge)
Aningen mer utrymmeskrävande