Du är här

Magnetpulverprovning

Magnetpulverprovning är en testmetod där materialet magnetiseras och beläggs med ett ferromagnetiskt pulver för att kunna upptäcka defekter på och precis under ytan.

Beskrivning
Illustration av Magnetpulverprovning

Hur fungerar metoden

Magnetpulverprovning utförs genom att materialet [1] som ska testas först rengörs för att pulvret som sedan ska appliceras på ytan inte ska absorberas av ytsmuts. Ett ok [2] skapar ett magnetiskt fält till materialets yta och ett ferromagnetiskt pulver strös försiktigt över ytan och blåses sedan försiktigt bort. Pulvret ansamlas vid defekter [3] som ett resultat av störningar i de magnetiska fältlinjernas riktning.

För att upptäcka eventuella sprickor i materialet analyseras ytan baserat på pulvrets beteende och utspridning. Denna process kan upprepas 2-5 gånger där oket placeras annorlunda varje gång för att skapa magnetfält med olika riktningar.

För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Snabb metod
Relativt okomplicerad
Ger direkt indikation av defekter
Visar defekter på och nära ytan
Kan anpassas för att användas i verkstad eller på plats
Stora eller små objekt kan examineras
Komplicerad förberedning är inte nödvändigt
Rörig process
Kräver tillgång till el
Svårt att ibland bestämma om magnetfältet är starkt nog eller inte
Kan inte användas om ett tjockt lager av färg existerar på objektet
Efterföljande avmagnetisering krävs oftast
Varje objekt måste examineras i två olika riktningar