Svetskommissionen - Termisk Sprutning (Stockholm)

Org.nr

802017-0307
OBS. Nyckeltalen bygger på mer än ett arbetsställe.

Teknisk branschorganisation för Termisk sprutning

Välkommen till AG 42c - Termisk sprutning

AG 42c är en fast arbetsgrupp under tekniska kommittén K4. Gruppen arrangerar årligen två tvådagars sammanträden med studiebesök.
Vart tredje år arrangerar gruppen en nordisk konferens inom termisk sprutning.

Arbetsgruppens uppgifter
- Studera de termiska sprutmetoderna ur metodteknisk synvinkel
- Studera och bedöma allmänna frågor, utbildning, arbetsmiljö, kvalitet, standarder etc. inom området
- Arbeta för en vidgad kännedom om termisk sprutning
- Tillhandahålla information i form av rapporter, råd och anvisningar, handböcker, seminarier etc.
- Följa den nationella och internationella utvecklingen inom området
- Initiera forskningsprojekt inom området och framföra förslag till forskningsprojekt till Forskningsrådet

Kontakter

Besöksadress

Grev turegatan 12a
102 42 Stockholm
Sverige
Företagsinformation

Leverantörskategori

Branschorganisation
Besöksadress
Företag i vårt nätverk
Klicka på ikonerna för mer info.
Samma org-nr
Samarbete
Berörda tillverkningsmetoder [in house för tillverkande leverantörer]