Du är här

Laserhärdning

Laserhärdning skapar en hårdare yta genom att svepa över arbetsstycket med laserstrålen vilket skapar en lokala och mycket snabb upphettning vilket därefter snabb kyls av omgivande material vilket genererar en härdande process.

Beskrivning
Illustration av Laserhärdning

Hur fungerar metoden

Laserhärdning utförs genom att den avsedda ytan på arbetsstycket som avses härdas värms med hjälp av en laserstråle upp till den temperatur där austenit bildas (900-1300°C beroende på material). Tack vare laserstrålens koncentrerade engergi kan man på så sätt hetta upp mycket små områden med hög precision. Efter uppvärmningsmomentet släcks materialet snabbt på grund av det omgivande icke uppvärmda materialet utan behov av yttre kylning, så kallad självsläckning.

Där mindre arbetsstycken härdas kan kylprocessen kompletteras med tex vattenkylning.

Vid släckningen förändras mikrostrukturen i materialet från austenit till martensit och beroende på önskad tjocklek på härdskiktet kan ett härddjup på mellan några tiondels mm upp till ca 2mm uppnås.

Laserstråle
Laserljus består av parallella ljusknippen med samma våglängd vilket gör att dess stråle, i jämförelse med ljuset från en ficklampa, går att fokusera till en extremt liten punkt.
Läs mer