Du är här

Klippning med rondellsax

Klippning med rondellsax skapar cirkulära snitt i tunna arbetsstycken genom skjuvning mellan rullande saxar.

Beskrivning
Illustration av Klippning med rondellsax

Hur fungerar metoden

Klippning med rondellsax utfärs genom att materialet låses fast i centrum av tänkt plåtrondell varefter två motstående rullande skäregg trycks mot dess periferi. Materialet roteras därefter och klipps genom skjuvning och skapar den eftersträvade rondellen. 

Der finns även varianter där verktygen istället för materialet roteras. Vanligtvis då för plåtrondeller med mindre diameter med bandmaterial som utgångsmaterial och då med planriktning inför klippning.