Du är här

Gängsvarvning

Spånbrytande bearbetning där gängor skapas genom svarvning med skär som motsvarar eftersträvad gänga.

Beskrivning
Illustration av Gängsvarvning

Hur fungerar metoden

Arbetsstycket som oftast är en cylindriskt monteras i en roterande chuck varefter skräverktyget förs axiellt längs dess yta för att skapa gängmönstret. Vid djupare gängor eller svårbearbetat material krävs flera omtag innan gängorna fått sin slutliga form.

Både invändiga och utvändiga gängor kan skapas på detta sätt bara verktyget kommer åt ytan som skall gängas.

En fördel vid svarvgägning av interna hål, jämfört med att nyttja gängtappar, är att ett verktygsbrott ej kan leda till att det fastnar i hålet samt att man får bättre spånavgång vilket minskar risken för verktygsbrott.

Gängor
Spiralformade yttre eller inre spår vanligtvis nyttjad för montering
Läs mer
Gängtappar
Den vanligaste typen av verktyg för att skapa gängor i förborrade hål
Läs mer
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Lämplig för externa gängor
På grund av bearbetning kan spänningskoncentration ske vid tändernas rötter