Uppstart av kluster

Vår 6-stegsprocess för att lägga upp nya kluster

 

1. Setup av kluster

Utifrån tillhandahållen medlemslista och er hemsida så preppar vi klusterupplägget på Manufactuing Guide

2. Info till era medlemmar

Efter att ni godkänt klusterpresentationen mailar ni förslagsvis ut denna introduktion till era medlemmar

3. Öppet WebDemo-tillfälle

Tillsammans med Qimtek bjude vi in till ett webbmöte där vi presenterar våra sajter och klusterlösningen

4. Återkoppling via mail

Vi mailar ut en kort summering av webbpresentationen till medlemmarna samt informaion om hur man aktiverar sina profler

5. Aktivering av förmånen

De som vill nyttja förmånen återkopplar till oss så aktiverar vi åtkomts för redigering av företagspofilen

6. Officiell lansering

Klustret marknadsförs genom Manufacturing Guides, Qimteks och Svensk Verkstads kanaler