Marknadsföringsmaterial - Innovation

Material avsett för affärsrådgivande organisationer som signat samarbetsavtal med Manufacturing Guide i strävan att skapa bättre förutsättningar för produktidéer att utvecklas och tillverkas inom Sveriges gränser.

Introduktionsfilm för dig som inte redan är insatt i vår lösning

 

1. Generell info

Målgrupp : Alla som jobbar med realisering av fysiska produktidéer

Syfte : Sprida allmän vetskap om lösningen och vårt initierade samarbete

Ta mig till materialet >>

 

2. Info riktad till idéägare

Målgrupp : Personer och företag som vill accelerera realiseringen av sina produktidéer

Syfte : Sporra dessa att registrera sin produktidé för att hitta lämpliga utvecklare och tillverkare

Ta mig till materialet >>

 

3. Info riktad till leverantörer

Målgrupp : Utvecklare och tillverkare inom svensk industri

Syfte : Sporra dessa att ansluta sig som innovationsstödjande leverantörer

Ta mig till materialet >>