Sames Kremlin

Org.nr

38240

Allt från färgpumpar och prutpistoler till kompletta appliceringssystem för ytbeläggning

Medlem i kluster

Kontakter

Besöksadress

Södra Vemmentorpsvägen 127
254 71 Hasslarp
Sverige
Företagsinformation

Leverantörskategori

Försäljning - Maskiner
Försäljning - Kringutrustning
Berörda tillverkningsmetoder [in house för tillverkande leverantörer]