Klusterlösning

Vår klusterlösning hjälper både klusterägare och anslutna företag att tydligare presentera och nå ut med sina erbjudanden

MGs och Qimteks samarbete kring lösningen ger en mycket god räckvidd som täcker "Från produktidé till massproduktion"

 

Klusterpresentation

Klusterägarens klusterpresentation ger besökarna en snabb inblick i klustrets syfte, antalet anslutna företag samt dess geografiska spridning

Filtrering inom kluster

Genom våra sök och filtreringsfunktioner hjälper vi besökarna hitta bland företagen inom klustret

Exponerad klustertillhörighet

Alla anslutna företags profiler taggas och länkas till klustertillhörigheten vilket visar engagemanget inom området

Grundprofil

Företag adderas löpande till MG och Qimtek och presenteras då med en avskalad kostnadsfri Grundprofil. Se profilnivåer

Grundprofil +

Företag anslutna till ett kluster erhåller en utökad grundprofil samt support för att sätta upp denna... helt kostnadsfritt!

Kombo Basmedlemskap

För att uppgradera till fullständiga profiler och prioriterad exponering kan anslutna företag nyttja Kombo Basmedlemskap

- Pris -

 

KLUSTERÄGARE

Uppstartskostnad : 10 000kr
Årskostnad : 15 000kr*

*Upp till 200 klustermedlemmar, därefter 5tkr/år per påbörjat 100-tal

 

ANSLUTNA FÖRETAG

Grundprofil+ : 0kr
Kombo Basmedlemskap : 6 900kr/år