Du är här

Gängning med supportarm

Maskintyp avsedd för att underlätta gängning av förborrade detaljer.

Beskrivning
Illustration av Gängning med supportarm

Hur fungerar metoden

Maskin för att effektivisera nyttjandet av gängtappar.

Detaljen med förborrade hål spänns upp på arbetsbordet vartefter positionering av verktyget sker manuellt med stöd från supportarmen. Gängstappen roteras in i hålet som har en aningen mindre diameter än gängtappens inner diameter.

Förutom förbättrad arbetsmiljö så ser supportarmen till att verktyget hålls lodrätt vilket minskar risk för tappbrott och kassationer.

Gängtappar
Den vanligaste typen av verktyg för att skapa gängor i förborrade hål
Läs mer