Du är här

Artikulerad robot

En artikulerad robot bestående av ett antal roterbara leder som tillsammans positionerar den yttersta leden.

Beskrivning
Illustration av Artikulerad robot

Hur fungerar metoden

En artikulerad robot består vanligtvis av fyra till sex roterbara leder men det finns även applikationer med betydligt fler. Robottypens goda räckvidd och goda förmåga att komma åt i svåra vinklar gör att den är mycket vanlig inom industrin.

Storleken kan variera från små bordsmodeller till de som kan lyfta flera ton.

Typiska applikationer

Svetsning, materialhantering, målning, laddning/plundring av arbetsstycken i maskiner.