You are here

Stationary 3D-scanning - Structured light

Translation in progress

Beskrivning
Illustration of Stationary 3D-scanning - Structured light

The process

Mätningen utförs genom att en uppsättning linjära mönster projiceras mot detaljen som skall mätas. Projiceringen reflekteras mot detaljens yta och kanterna på mönstret fångas upp av en eller fler kameror för att översättas till exakta mätpunkter i X/Y/Z-planet genom så kallad strukturerat-ljus-triangulering.

Mätningen genomförs med ett antal projiceringar där mätpunkter samlas upp för ytan som scannas. Scannern är stationär medan objektet roteras mellan varje mätning. Mätpunkterna ligger sedan till grund för kontrollmätning mot en CAD-modell alternativt för att skapa en CAD-modell, så kallad Reversed engineering.

Metoden kräver inget referensplan utan mätningarna sätter ihop de överlappande avscannade områdena till en detalj med hög precision.