You are here

3D-scanning - Laser puls

Translation in progress

Beskrivning
Illustration of 3D-scanning - Laser puls

The process

Mätningen utförs genom att en en stationär 3D-scanner skjuter ut en pulserande lasterstråle mot objektet som skall mätas. Reflektionen fångas upp av en mottagare i scannern som läser av tiden det tagit för laserstrålen att reflekteras mot objektet. Utifrån ljustets hastighet som är konstant i alla förhållanden kan man utifrån detta beräkna avståndet till reflektionspunkten.

Genom att skjuta iväg en mängs laserstrålar i olika vinklar samlas mätpunkter upp för ytan som skall scannas. Mätpunkterna ligger sedan till grund för kontrollmätning mot en CAD-modell alternativt för att skapa en CAD-modell, så kallad reversed engineering.