You are here

Robotar

En mängd olika robotar används inom industrin för att automatisera olika processer. Det finns sex huvudtyper av roboter men oändligt många variationer av dessa.