Du är här

Rotationsbrotschning

Spånbrytande bearbetning där ett hål förstoras genom uppborrning med en roterande brotsch.

Beskrivning
Illustration av Rotationsbrotschning

Hur fungerar metoden

Metoden utgår från ett existerande hål som man vill utöka och toleransförbättra. Under tillförsel av skärvätska förs den roterande brotschen in genom hålet med en relativt låg hastighet och skär då hålets väggar så att diametern hos hålet förstoras. Brotschen är vanligtvis designad så att dess framände är koniskt utformad för att gradvist kunna skära ned hålets kanter och förstora hålet.

Skärvätska
Skärvätska har tre huvudsakliga syften. Kylning, smörjning samt transport av spån.
Läs mer