Quiz-sponsor

Bidra till kompetenshöjning och erhåll träffsäker exponering!

Här kan du testa våra Quiz.  Kontakta oss för mer information.

Två Huvud- och Fyra Medsponsorer

Varje Quizområde rymmer två huvudsponsorer och fyra medsponsorer

Exponering på Landningssida

Varje Quiz tilldelas en egen landningssida där Sponsorer får en framträdande exponering

Exponering på Quiz-korten

Sponsorerna exponeras på vardera Quiz-kort i vårt Quiz-kartotek

Exponering på kopplade fackord

Huvudsponsorer lyfts även fram under fackord kopplade till Quizen

Exponering på resultatsidan

Sponsorerna exponeras på resultatsidan för vardera Quiz

Veckovis lansering och spridning av Quiz

Quizen marknadsförs genom nyhetsbrev, banners och sponsrade sociala inlägg

Registrerade Quiz-resultat

Användarna kan jämföra sig med andras resultat samt skicka utmaningar

Premiumabonnemang ingår

Genom premiumabonnemanget får ni även maximal exponering på vår sajt