Skärverktygets nollpunkt

Illustration av Skärverktygets nollpunkt

Förklaring på G

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP