Max tjocklek - Termisk skärning

Illustration av Max tjocklek - Termisk skärning

De tre termiska skärmetoderna har olika maximala skärtjocklekar för stål

Max tjocklek (tmax) anger en ungefärlig max skärbara tjockle av stål och skall mer ses som en relativ jämförelse.

# Termisk skärmetod Max t stål Max t icke metaller
1 Laserskärning 25mm 25-50mm
2 Plasmaskärning 55mm Ej möjligt
3 Gasskärning 300mm 300mm

 

Ordlista

BCC
FCC
HAZ
HCP