Laser-triangulering

Illustration av Laser-triangulering

Metod att beräkna en punkts position utifrån en laserstråles kända basavstånd [x] och vinkel [α] på reflektionen

Ordlista

PC
PLC