HAZ

Står för Heat Affected Zone vilket är det område i en metall som påverkas av en lokal upphettning

Vid tex svetsning och termisk skärning så värms metallen upp kraftigt i ett lokalt område. Beroende på tex typ av bearbetning och metallens värmeledningsförmåga så varierar maxtemperaturen och avsvalningshastigheten vilket inte bara påverka zonens mikrostruktur utan kan även skapa inre spänningar, mikrosprickor och försämrat korrosionsmotstånd vilket ökar risken för brott.

Generellt kan man säga att ju snabbare bearbetningsprocessen är desto mindre blir den påverkade zonen.

 

Korrosionsmotstånd
Alt korrosionshärdighet. Ett metalls egen förmåga att snabbt skapa en oxidhinna som isolerar materialet mot fortsatt oxidation vilket förhindrar att materialet löses upp.
Läs mer
Termisk skärning
Termisk skärning avser de tre styckskärande metoderna laser-, plasma- och gasskärning.
Läs mer
Värmeledningsförmåga
Ett materials förmåga att leda värme från en del av materialet till en annan.
Läs mer

Ordlista

BCC
FCC
HAZ
HCP