Fräsning av gängor

Illustration av Fräsning av gängor

Fräsoperation för framställning av gängade hål

Vid gängfräsning förs det roterande verktyget i en spiral ned i hålet medan skäret skapar gängan. En fördel gentemot fasta gängtappar är att ett och samma fräsverktyg kan fräsa flera olika diametrar.

Samma verktyg går att använda för att skapa externa gängor.

Fräsverktyg
Ett verktyg med fasta eller utbytbara skär som genom rotation och förflyttning avverkar materialet genom spånbrytning
Läs mer
Gängfräsning
Fräsning av interna och externa gängor med ett gängprofilerat fräsverktyg.
Läs mer
Gängor
Spiralformade yttre eller inre spår vanligtvis nyttjad för montering
Läs mer
Gängtappar
Den vanligaste typen av verktyg för att skapa gängor i förborrade hål
Läs mer

Ordlista

BCC
FCC
HAZ
HCP